Het bestuur van de Muziekvereninging Sluiskil bestaat uit :

 

C. Henzen,

voorzitter

D. Porrey,

secretaris

A. van Houcke,

penningnmeester

G. Wille,

lid