Geschiedenis

De muziekvereniging begon op 16 november 1934 als Sluiskilse Fanfare. Initiatiefnemer en drijvende kracht was pater Innocentius. De officiële naam was “Sint Franciscus van Assisi der R.K. Jongelingenvereniging”. Binnen enkele jaren verwierf de muziekvereniging zich een zodanige faam dat ze acte de présence moest geven bij alle plaatselijke gebeurtenissen van enige importantie. Na een korte onderbreking in de oorlog, de muzikanten wilden niet toetreden tot de Kulturkammer van de Duitsers, brak een bloeiperiode aan. Het thuisblazen van 47 soldaten die in Indonesië vochten, was een van de meest memorabele optredens van het gezelschap. De muziekvereniging hoorde vanaf de jaren vijftig echt bij het dorp en kende, als zovele andere clubs, goede en slechte tijden. In de jaren tachtig, na het gouden jubileum, dreigde een gebrek aan leden, maar wervende acties hielden de Muziekvereniging Sluiskil overeind. Begin 2007 telt het gezelschap 60 leden (muzikanten, leerlingen en bestuursleden), die gezamenlijk borg staan voor een redelijk aantal jaarlijkse optredens. Helaas moeten we nu constateren dat het ledenaantal van onze vereniging terugloopt. En het steeds moeilijker wordt om optredens te verzorgen.