Bestuur

Voorzitter : de heer C. Henzen

Secretaris :mevr. D. Porrey

Penningmeester : de heer A.J. van Houcke

Bestuurslid : mevr. G. Wille